วิสัยทัศน์ :
title
แขวงทางหลวงเพชรบุรี
phetchaburi highways district.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ประกาศขายทอดตลาดวัสดุชำรุดเเละเสื่อมสภาพ (งานเงินทุนฯ) จำนวน 3 รายการ 18/11/2562 3,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ประกาศขายทอดตลาดวัสดุชำรุดเเละเสื่อมสภาพ (งานเงินทุนฯ) จำนวน ๖ รายการ 18/11/2562 2,860.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงเพชรบุรี โครงการปรับปรุงแก้ไขและบรรเทาปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด โครงการวางท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง กำหนดเวลาทำการ 120 วัน 26/09/2562 3,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงเพชรบุรี โครงการปรับปรุงแก้ไขและบรรเทาปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด โครงการวางท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง กำหนดเวลาทำการ 150 วัน 26/09/2562 5,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงเพชรบุรี โครงการปรับปรุงแก้ไขและบรรเทาปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด โครงการวางท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง กำหนดเวลาทำการ 150 วัน 26/09/2562 5,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงเพชรบุรี โครงการปรับปรุงแก้ไขและบรรเทาปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด โครงการวางท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง กำหนดเวลาทำการ 120 วัน 25/09/2562 3,800,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงเพชรบุรี โครงการปรับปรุงแก้ไขและบรรเทาปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด โครงการวางท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง กำหนดเวลาทำการ 120 วัน 26/09/2562 3,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงเพชรบุรี โครงการปรับปรุงแก้ไขและบรรเทาปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด โครงการวางท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง กำหนดเวลาทำการ 150 วัน 26/09/2562 5,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/09/2562 5,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/09/2562 3,800,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 23/09/2562 3,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/09/2562 5,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหน่วยงานอำนวยความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2562 5,324.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหน่วยงานไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2562 5,324.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงเพชรบุรี จ้างเหมางานบำรุงรักษาต้นไม้ ในทางหลวงหมายเลข ๓๗ ตอน ชะอำ - วังโบสถ์ ระหว่าง กม.๑๖+๐๐๐ - กม.๑๗+๕๐๐ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2562 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 260 รายการ