วิสัยทัศน์ :
title
แขวงทางหลวงเพชรบุรี
phetchaburi highways district.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงเพชรบุรี จ้างเหมาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน 20/03/2566 12,870.15 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อรองเท้าบูทยาง (สีส้ม) จำนวน 120 คู่ เพื่อใช้สำรองจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ของแขวงทางหลวงเพชรบุรี 28/02/2566 66,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน 250 ลิตร เพื่อใช้งานบำรุงรักษาต้นไม้ และงานตัดแต่งกิ่งไม้ สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงเขาย้อย 14/03/2566 8,517.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๓๕๐ ลิตร เพื่อใช้งานตัดแต่งกิ่งไม้ที่ โน้มเอนเอียงเข้ามาในไหล่ทางและผิวจราจร และงานขุดลอกรางระบายน้ำ สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงแก่งกระจาน 14/03/2566 12,106.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๓๐๐ ลิตร เพื่อใช้งานภูมิทัศน์ สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงชะอำ 14/03/2566 10,401.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงเพชรบุรี จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ/ยานพาหนะ คันหมายเลข 74-6133-09-4 จำนวน 1 งาน 08/03/2566 9,620.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงเพชรบุรี โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๕๒๗ ตอนด่านโง - หนองปืนแตก (กึ่งกลางโครงการเฉลี่ย กม.7+675) (กิจกรรมต่อยอด Y๑) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 14/03/2566 2,402,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๕๐๐ ลิตร เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหน่วยงานอำนวยความปลอดภัย 02/03/2566 17,335.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๔๐๐ ลิตร เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหน่วยงานปรับซ่อม 02/03/2566 13,836.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหมวดทางหลวงชะอำ 03/03/2566 49,588.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๘๐๐ ลิตร เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหมวดทางหลวงท่ายาง 03/03/2566 27,672.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงเพชรบุรี จ้างเหมางานผลิตและติดตั้งป้ายจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเขตควบคุม ทางหลวงหมายเลข ๓๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนชะอำ - วังโบสถ์ ที่ กม.๒๓+๔๘๒ LT., RT. สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงชะอำ จำนวน ๑ งาน 06/02/2566 22,986.56 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงเพชรบุรี จ้างเหมางานผลิตและติดตั้งป้ายหลัก กม. และป้าย กม.ย่อย ทางหลวงหมายเลข ๓๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนชะอำ - วังโบสถ์ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒๓+๔๘๒ สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงชะอำ จำนวน ๑ งาน 16/02/2566 443,545.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงเพชรบุรี จ้างเหมางานปะซ่อมผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๔ (๐๕๐๒) ตอนเขาวัง - หนองบ้วย ระหว่าง กม.๑๖๕+๕๘๕ - กม.๑๖๕+๙๓๕ (ขาออก) สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงท่ายาง จำนวน ๑ งาน 16/02/2566 383,483.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงเพชรบุรี จ้างเหมางานซ่อมทางลาด คสล. ทางหลวงหมายเลข ๔ (๐๕๐๒) ตอนเขาวัง - หนองบ้วย ระหว่าง กม.๑๕๙+๙๒๐ - กม.๑๕๙+๙๓๒ และ กม.๑๕๙+๙๓๘ - กม.๑๕๙+๙๔๗ (คู่ขนาน) สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงท่ายาง จำนวน ๑ งาน 23/02/2566 32,832.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,342 รายการ