วิสัยทัศน์ :
title
แขวงทางหลวงเพชรบุรี
phetchaburi highways district.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ประกาศรายไตรมาส ที่ 2 เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564 29/04/2564 58,330.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564) 29/04/2564 140,984.71 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 8 รายการ 05/04/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) งานเงินทุนหมุนเวียน 27/01/2564 94,885.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) 27/01/2564 150,999.18 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงเพชรบุรี งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0503 ตอน สระพระ - ห้วยทรายใต้ ตอน 1 ระหว่าง กม.176+294 - กม.210+167 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/12/2563 1,620,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงเพชรบุรี งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 3510 ตอนควบคุม 0201 ตอน หนองหญ้าปล้อง – พุสวรรค์ ทางหลวงหมายเลข 3510 ตอนควบคุม 0202 ตอนพุสวรรค์ – ยางชุม ระหว่างกม.25+921 – กม.37+785 และ กม.37+785 – กม.54+880 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/12/2563 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงเพชรบุรี งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓๔๑๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขื่อนเพชร-ห้วยโสก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๐+๖๘๕ - กม.๔๑+๒๖๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๕๘๐ M.) 03/12/2563 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงเพชรบุรี งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0501 ตอนสระพัง - เขาวัง ระหว่าง กม.137+832 – กม.150+780 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/12/2563 5,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงเพชรบุรี งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 37 ตอนควบคุม 0100 ตอนชะอำ – วังโบสถ์ ระหว่าง กม.19+678 – กม.20+930 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/12/2563 5,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงเพชรบุรี งานไฟสัญญาณจราจร หมายเลข 3510 ตอนควบคุม 0100 ตอนห้วยศาลา – หนองหญ้าปล้อง ที่ กม.14+880 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/12/2563 5,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงเพชรบุรี งานไฟสัญญาณจราจร หมายเลข 3203 ตอนควบคุม 0100 ทางเข้าโครงการพระราชประสงค์หุบกะพง ที่ กม.0+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/12/2563 2,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงเพชรบุรี โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0502 ตอน เขาวัง - สระพระ ตอน 1 ระหว่าง กม.156+692 - กม.162+206 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 2,512 M.) 30/11/2563 3,760,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงเพชรบุรี งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน สระพระ - ห้วยทรายใต้ ที่ กม.๒๐๕+๐๖๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 27/11/2563 3,760,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงเพชรบุรี งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน สระพระ - ห้วยทรายใต้ ที่ กม.๒๐๕+๐๖๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 30/11/2563 3,760,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 774 รายการ