วิสัยทัศน์ :
title
แขวงทางหลวงเพชรบุรี
phetchaburi highways district.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงเพชรบุรี จ้างเหมาเช่ารถกระบะเท ขนาด 10 ตัน 10 ล้อ จำนวน 3 วัน เพื่อดำเนินการขุดลอกและเปิดทางระบายน้ำข้างทาง เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและอำนวยความสะดวกความปลอดภัยแก่ผู้สัญจร สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงชะอำ 12/10/2563 22,620.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงเพชรบุรี จ้างเหมาเช่ารถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขนาด 3 ตัน และ ขนาด 5 ตัน จำนวน 3 วัน เพื่อดำเนินการขุดลอกและเปิดทางระบายน้ำข้างทาง เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและอำนวยความสะดวกความปลอดภัยแก่ผู้สัญจร สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงชะอำ 12/10/2563 60,120.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อน้ำมันหล่อลื่นทูที ขนาดจุ 1 ลิตร จำนวน 60 กระป๋อง เพื่อใช้สำรองจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ของแขวงทางหลวงเพชรบุรี 04/11/2563 6,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 293 ลิตร เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ในกรณีที่เกิดน้ำท่วม สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงชะอำ 12/10/2563 6,481.16 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อยาง Premix จำนวน 110 ถุง เพื่อสำรองไว้ใช้งานรองรับน้ำท่วมฉุกเฉิน สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงชะอำ 12/10/2563 15,290.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้งานบริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหมวดทางหลวงชะอำ 30/10/2563 28,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงเพชรบุรี งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ชะอำ - วังโบสถ์ ตอน ๑๒ ระหว่าง กม.๓+๗๔๔ - กม.๖+๔๗๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๕,๔๕๖ M.) 11/11/2563 10,600,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงเพชรบุรี งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ชะอำ - วังโบสถ์ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๓+๔๐๔ - กม.๑๖+๓๖๘ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ( ๕,๘๖๔ M.) 11/11/2563 11,350,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงเพชรบุรี งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ชะอำ - วังโบสถ์ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๓+๔๐๔ - กม.๑๖+๓๖๘ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ( ๕,๘๖๔ M.) 11/11/2563 11,350,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงเพชรบุรี งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ชะอำ - วังโบสถ์ ตอน ๑๒ ระหว่าง กม.๓+๗๔๔ - กม.๖+๔๗๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๕,๔๕๖ M.) 11/11/2563 10,600,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหมวดทางหลวงท่ายาง (เพิ่มเติม) 06/11/2563 23,538.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหมวดทางหลวงแก่งกระจาน 04/11/2563 29,639.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๗๒๐ ลิตร เพื่อใช้งานตัดแต่งกิ่งไม้ สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงเขาย้อย 04/11/2563 15,220.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อหลักนำทางชนิดล้มลุก ขนาด ๗๕ ซม. ชนิด Diamond Grade (๓M) สีขาว มอก.๖๐๖-๒๕๔๙ แบบที่ ๙ เป็นลูกศรทางเบี่ยง ๓ มิติ จำนวน ๗๐ ต้น 30/10/2563 122,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงเพชรบุรี งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หนองควง - หนองหญ้าปล้อง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๒+๑๐๐ - กม.๑๔+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๒,๙๐๕ SQ.M.) 10/11/2563 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 772 รายการ