วิสัยทัศน์ :
title
แขวงทางหลวงเพชรบุรี
phetchaburi highways district.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563) 04/08/2563 38,420.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563) 04/08/2563 46,248.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562) 04/08/2563 38,420.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563) 04/08/2563 38,420.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563) 04/08/2563 46,248.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562) 04/08/2563 39,716.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563) 31/07/2563 31,944.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563) 31/07/2563 85,616.44 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562) 31/07/2563 80,359.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงเพชรบุรี งบกลุ่มจังหวัด โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0503 ตอนสระพระ – ห้วยทรายใต้ ระหว่าง กม.187+400 – กม.188+000 (บริเวณสะพานต่างระดับชะอำ) ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร ปริมาณงาน 7 EACH. กำหนดเวลาทำการ 90 วัน 29/07/2563 4,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงเพชรบุรี งบกลุ่มจังหวัด โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0503 ตอนสระพระ – ห้วยทรายใต้ ระหว่าง กม.187+400 – กม.188+000 (บริเวณสะพานต่างระดับชะอำ) ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร ปริมาณงาน 7 EACH. กำหนดเวลาทำการ 90 วัน 29/07/2563 4,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้งานดูแลภูมิทัศน์ (บริเวณสะพานต่างระดับ) ในทางหลวงหมายเลข ๓๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนชะอำ - วังโบสถ์ ที่ กม.๐+๔๐๐ สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงชะอำ 25/06/2563 33,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้งานขุดซ่อมผิวทาง และงานดูแลภูมิทัศน์ สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงชะอำ 25/06/2563 26,228.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเเผนรายประมาณการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หนองเอื้อง - ทุ่งขาม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๓+๕๓๐ ปริมาณงาน ๓๑,๗๗๐.๐๐ SQ.M. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2563 13,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๓๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๑๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนเขื่อนเพชร - ห้วยโสก ระหว่าง กม.๓๒+๕๐๐ - กม.๓๖+๔๓๕ ปริมาณงาน ๓๕,๔๑๕.๐๐ SQ.M. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2563 13,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 772 รายการ