วิสัยทัศน์ :
title
แขวงทางหลวงเพชรบุรี
phetchaburi highways district.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงเพชรบุรี งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนหนองควง - หนองหญ้าปล้อง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๖ + ๐๐๐ - กม.๑๘ + ๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๔,๙๙๐ ตร.ม.) 10/11/2563 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงเพชรบุรี งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนหนองควง - หนองหญ้าปล้อง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๖ + ๐๐๐ - กม.๑๘ + ๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๔,๙๙๐ ตร.ม.) 10/11/2563 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงเพชรบุรี งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หนองควง - หนองหญ้าปล้อง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๒+๑๐๐ - กม.๑๔+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๒,๙๐๕ SQ.M.) 10/11/2563 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงเพชรบุรี กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๙๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขื่อนเพชร - เขื่อนแก่งกระจาน ที่ กม.๑๐+๘๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/11/2563 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานบริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหมวดทางหลวงเขาย้อย 30/10/2563 23,702.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อยาง Premix ขนาดจุ 20 กก. จำนวน 290 ถุง เพื่อใช้สำรองจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ของแขวงทางหลวงเพชรบุรี 30/10/2563 40,310.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงเพชรบุรี จ้างเหมาเปลี่ยนแผ่นการ์ดเรล จำนวน 4 แผ่น, เปลี่ยนเสาการ์ดเรล จำนวน 3 ต้น และเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด จำนวน 1 งาน สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงเขาย้อย 29/10/2563 31,078.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหมวดทางหลวงท่ายาง 29/10/2563 23,638.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน 2,400 ลิตร เพื่อใช้งานบริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหน่วยงานไฟฟ้า และหน่วยงานอำนวยความปลอดภัย 02/11/2563 52,128.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงเพชรบุรี กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๙๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขื่อนเพชร - เขื่อนแก่งกระจาน ที่ กม.๑๐+๘๐๐ ปริมาณงาน 1 เเห่ง 04/11/2563 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงเพชรบุรี กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๙๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขื่อนเพชร - เขื่อนแก่งกระจาน ที่ กม.๑๐+๘๐๐ ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/11/2563 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงเพชรบุรี กิจกรรมอำนวยการ เเละสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๐๕๓๐ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการเเละสิ่งก่อสร้างประกอบ เเขวงทางหลวงเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ปริมาณงาน ๑ เเห่ง 04/11/2563 1,400,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงเพชรบุรี กิจกรรมอำนวยการเเละสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๐๕๔๐ ค่าปรับปรุงอาคาร ที่พักอาศัยเเละสิ่งก่อสร้างประกอบ เเขวงทางหลวงเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ปริมาณงาน ๑ เเห่ง 04/11/2563 1,100,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงเพชรบุรี กิจกรรมอำนวยการเเละสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๐๕๓๐ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ เเละสิ่งก่อสร้างประกอบ เเขวงทางหลวงเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ปริมาณงาน ๑ เเห่ง 04/11/2563 1,400,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงเพชรบุรี กิจกรรมอำนวยการเเละสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๐๕๔๐ ค่าปรับปรุงอาคาร ที่พักอาศัยเเละสิ่งก่อสร้างประกอบ เเขวงทางหลวงเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ปริมาณงาน ๑ เเห่ง 04/11/2563 1,100,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 772 รายการ