วิสัยทัศน์ :
title
แขวงทางหลวงเพชรบุรี
phetchaburi highways district.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเเผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี ๒๕๖๓ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันเเละเเก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าเเสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอนเขาวัง - สระพระ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๕๖+๔๒๗ - กม.๑๕๘+๙๖๕ เเละ กม.๑๕๙+๐๔๕ - กม.๑๕๙+๔๖๐ (คู่ขนาน RT.) ปริมาณงาน ๑ เเห่ง (๙๒ EACH.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/03/2563 3,800,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๒,๐๐๐ ลิตร เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหน่วยงานไฟฟ้า, หน่วยงานอำนวยความปลอดภัย และหมวดทางหลวงชะอำ 17/06/2563 44,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๒๐ ลบ.ม. เพื่อซ่อมรางระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๙๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนเขื่อนเพชร - เขื่อนแก่งกระจาน ระหว่าง กม.๒๔+๕๕๐ - กม.๒๕+๔๒๕ สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงแก่งกระจาน 15/06/2563 46,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้งานปรับปรุงภูมิทัศน์ (บริเวณสะพานต่างระดับ) ในทางหลวงหมายเลข ๓๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนชะอำ - วังโบสถ์ ที่ กม.๐+๔๐๐ สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงชะอำ 10/06/2563 287,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ,งานรดน้ำต้นไม้ และงานตัดแต่งกิ่งไม้ ของหมวดทางหลวงเขาย้อย 09/06/2563 34,306.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๖๐๐ ลิตร เพื่อใช้ในงานภูมิทัศน์ ในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงชะอำ 09/06/2563 13,272.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้สำรองจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ของแขวงทางหลวงเพชรบุรี 04/06/2563 40,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๙ รายการ เพื่อสำรองจ่ายให้กับ หน่วยงานต่างๆ ของแขวงทางหลวงเพชรบุรี 09/06/2563 47,865.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงเพชรบุรี จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อติดตั้งบริเวณสำนักงาน และหมวดทางหลวงภายในสังกัดแขวงทางหลวงเพชรบุรี 02/06/2563 18,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหมวดทางหลวงแก่งกระจาน และหมวดทางหลวงท่ายาง 02/06/2563 46,829.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงเพชรบุรี จ้างเหมาเปลี่ยนแผ่นการ์ดเรล, เปลี่ยนเสาการ์ดเรล และอุปกรณ์ จำนวน ๑ งาน 10/06/2563 48,233.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อปุ๋ยยูเรีย ขนาด ๕๐ กก. จำนวน ๑๐ ถุง เพื่อใช้งานโครงการปลูกป่า ในที่ดินกรมทางหลวง (ที่ดินสงวน ๘๖ ไร่) ทางหลวงหมายเลข ๓๔๑๐ ตอนเขื่อนเพชร - ห้วยโสก ระหว่าง กม.๒๗+๐๙๔ - กม.๒๗+๕๕๔ สายทางควบคุมของหมวดทางหลวงแก่งกระจาน 15/06/2563 7,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้งานบริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหน่วยงานไฟฟ้า ,หน่วยงานอำนวยความปลอดภัย และหมวดทางหลวงชะอำ 27/05/2563 52,444.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้งานโครงการปลูกป่าในที่ดินกรมทางหลวง (ที่ดินสงวน ๘๖ ไร่) ทางหลวงหมายเลข ๓๔๑๐ ตอนเขื่อนเพชร - ห้วยโสก ระหว่าง กม.๒๗+๐๙๔ - กม.๒๗+๕๕๔ สายทางควบคุมของหมวดทางหลวงแก่งกระจาน 01/05/2563 83,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อเสื้อสะท้อนแสง พร้อมตัวอักษรชื่อหมวดฯ ชนิด ๓M จำนวน ๑๐ ตัว เพื่อใช้งานโครงการปลูกป่าในที่ดินกรมทางหลวง (ที่ดินสงวน ๘๖ ไร่) ทางหลวงหมายเลข ๓๔๑๐ ตอนเขื่อนเพชร - ห้วยโสก ระหว่าง กม.๒๗+๐๙๔ - กม.๒๗+๕๕๔ สายทางควบคุมของหมวดทางหลวงแก่งกระจาน 01/05/2563 8,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 772 รายการ