วิสัยทัศน์ :
title
แขวงทางหลวงเพชรบุรี
phetchaburi highways district.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงเพชรบุรี งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ชะอำ - วังโบสถ์ ตอน ๑๒ ระหว่าง กม.๓+๗๔๔ - กม.๖+๔๗๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๕,๔๕๖ M.) 17/11/2563 10,600,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงเพชรบุรี งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หนองควง - หนองหญ้าปล้อง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๒+๑๐๐ - กม.๑๔+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๒,๙๐๕ SQ.M.) 16/11/2563 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงเพชรบุรี งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนหนองควง - หนองหญ้าปล้อง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๖ + ๐๐๐ - กม.๑๘ + ๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๔,๙๙๐ ตร.ม.) 16/11/2563 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงเพชรบุรี จ้างเหมาตัดหญ้าในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๔ ,๓๕๑๐ ,๓๓๔๙ ,๓๑๗๖ และ ๓๑๗๘ สายทางในความควบคุมของหมวดทางเขาย้อย จำนวน ๑ งาน 10/11/2563 136,910.36 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้งานทำความสะอาดห้องน้ำจุดบริการประชาชน ทางหลวงหมายเลข ๓๔๙๙ ตอนเขื่อนเพชร - เขื่อนแก่งกระจาน ที่ กม.๑๓+๔๐๐ สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงแก่งกระจาน 12/11/2563 11,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อเสื้อสะท้อนแสง พร้อมตัวอักษรชื่อหมวดฯ จำนวน ๓๘ ตัว เพื่อใช้งานสายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงชะอำ 12/11/2563 25,460.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงเพชรบุรี จ้างเหมาตัดหญ้าร่องกลางและไหล่ทางด้านซ้ายทางและขวาทาง กว้างข้างละ ๓.๐๐ ม. ในทางหลวงหมายเลข ๓๗ (๐๑๐๐) ตอน ชะอำ - วังโบสถ์ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒๓+๔๘๒ สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงชะอำ จำนวน ๔๑๙,๑๕๑ ตร.ม. 04/11/2563 155,085.87 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ เพื่อผลิตติดตั้งป้ายจราจร สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงเพชรบุรี 11/11/2563 96,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ เพื่อใช้งานวางท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๔ (๐๕๐๓) ตอน สระพระ - ห้วยทรายใต้ ที่ กม.๑๗๙+๘๐๐ LT. และเพื่อใช้งานสายทาง ในความควบคุมของหมวดทางหลวงชะอำ 12/11/2563 83,902.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ดวงโคม ทางหลวงหมายเลข ๔ (๐๕๐๑, ๐๕๐๒, ๐๕๐๓) ตอน สระพัง - เขาวัง - สระพระ - ห้วยทรายใต้ ระหว่าง กม.๑๓๔+๕๘๗ - กม.๒๑๐+๑๖๗ สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงเพชรบุรี 09/11/2563 98,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงเพชรบุรี จ้างเหมางานติดตั้งโคมไฟกระพริบโซล่าเซลล์ แบบ Mast Arm ชนิด ๒ ดวงโคม (ชนิดเสาสูง) พร้อมป้ายจราจรประเภทป้ายเตือนแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ทางหลวงหมายเลข ๓๗ (๐๑๐๐) ตอนชะอำ - วังโบสถ์ ที่ กม.๒๓+๓๐๐ LT. (เกาะกลาง) และที่ กม.๒๓+๗๐๐ RT. (เกาะกลาง) สายทางในความควบคุมขอ 09/11/2563 200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อติดตั้งการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข ๓๑๗๖ ตอน เพชรบุรี -บ้านแหลมฝั่งตะวันตก ที่ กม.9+160 LT. เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัย แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงเพชรบุรี 05/11/2563 113,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 800 ลิตร เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหมวดทางหลวงชะอำ (เพิ่มเติม) 11/11/2563 18,576.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อผลิตติดตั้งป้ายจราจร ในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงเพชรบุรี 05/11/2563 104,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (กระสอบทราย จำนวน 420 ใบ, เชือกฟาง จำนวน 2 ม้วน) เพื่อสำรองไว้ใช้งานรองรับน้ำท่วมฉุกเฉิน สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงชะอำ 12/10/2563 7,670.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 772 รายการ