วิสัยทัศน์ :
title
แขวงทางหลวงเพชรบุรี
phetchaburi highways district.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงเพชรบุรี โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอนสระพัง - เขาวัง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๔๒+๙๒๒ - กม.๑๔๓+๘๕๐ และ กม.๑๔๔+๓๐๐ - กม.๑๔๕+๘๔๘ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔,๘๕๒ M.) 26/11/2563 9,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงเพชรบุรี โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน สระพัง - เขาวัง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๔๖+๒๕๐ - กม.๑๔๙+๐๓๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒,๗๖๔ M.) 26/11/2563 5,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงเพชรบุรี งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ชะอำ - วังโบสถ์ ตอน ๖ ระหว่าง กม.๑๗+๓๐๐ - กม.๑๙+๖๗๘ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ( ๔,๕๘๔ M.) 26/11/2563 9,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงเพชรบุรี งานราวกันอันตรายทางหลวงหมายเลข ๓๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ชะอำ – วังโบสถ์ ตอน ๑๔ ระหว่าง กม.๖+๖๖๘ - กม.๘+๙๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ( ๔,๔๘๐ M.) 26/11/2563 8,800,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๗๐๐ ลิตร เพื่อใช้งานขุดลอกทางระบายน้ำและงานบำรุงรักษาต้นไม้ สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงเขาย้อย 16/11/2563 16,128.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงเพชรบุรี จ้างเหมาเปลี่ยนป้ายเขตชุมชนลดความเร็ว ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๒๐ ม. จำนวน ๑ แผ่น และเปลี่ยนเสา คสล. ขนาด ๕x๕x๕.๕๐ ม. จำนวน ๒ ต้น จำนวน ๑ งาน สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงเขาย้อย 17/11/2563 23,518.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๔๐๐ ลิตร เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหมวดทางหลวงแก่งกระจาน (เพิ่มเติม) 23/11/2563 9,216.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงเพชรบุรี งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ชะอำ - วังโบสถ์ ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑+๔๘๘ - กม.๒+๒๒๔ และ กม.๑๑+๑๒๐ - กม.๑๓+๑๒๖ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ( ๕,๓๔๔ M.) 24/11/2563 10,400,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงเพชรบุรี งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๑๗๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เทศบาลเมืองเพชรบุรี - บันไดอิฐ ที่ กม.๒+๖๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 24/11/2563 2,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงเพชรบุรี งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๕๑๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน หนองหญ้าปล้อง - พุสวรรค์ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๗+๕๐๐ - กม.๒๘+๗๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓๖ EACH) 24/11/2563 1,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงเพชรบุรี งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน สระพัง - เขาวัง ตอน ๑๔ ระหว่าง กม.๑๕๑+๕๓๐ - กม.๑๕๒+๕๔๕ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๙ EACH) 24/11/2563 1,300,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงเพชรบุรี งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ชะอำ - วังโบสถ์ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๔๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/11/2563 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงเพชรบุรี โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอนสระพัง - เขาวัง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๓๘ + ๑๘๘ - กม.๑๓๘ + ๖๓๐ และ กม. ๑๓๙ + ๘๒๒ - กม.๑๔๑ + ๘๖๘ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔,๕๓๒ M.) 23/11/2563 8,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงเพชรบุรี งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน สระพระ - ห้วยทรายใต้ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๐๔+๕๓๐ - กม.๒๐๗+๕๙๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔๓,๖๙๘ SQ.M.) 23/11/2563 12,582,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงเพชรบุรี งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ชะอำ - วังโบสถ์ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๓+๔๐๔ - กม.๑๖+๓๖๘ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ( ๕,๘๖๔ M.) 17/11/2563 11,350,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 772 รายการ