วิสัยทัศน์ :
title
แขวงทางหลวงเพชรบุรี
phetchaburi highways district.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
766 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างกิจกรรมงานไฟฟ้าเเสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0501 ตอนสระพัง- เขาวัง ระหว่าง กม.134+600 - กม.135+125 เเละ กม.138+975 - กม.140+895 ปริมาณงาน 60 ต้น ระยะทางรวม 2.445 กม. 26/02/2562 4,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
767 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างกิจกรรมงานไฟฟ้าเเสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0501 ตอนสระพัง- เขาวัง ระหว่าง กม.134+600 - กม.135+125 เเละ กม.138+975 - กม.140+895 ปริมาณงาน 60 ต้น ระยะทางรวม 2.445 กม. 08/02/2562 4,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
768 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง (งบลงทุน) ปี 2562 งานปรับปรุงอาคาร ที่ทำการ อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 3528 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเข้าเมืองเพชรบุรี ที่ กม.1+640 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/02/2562 800,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
769 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ประกาศขายทอดตลาดวัสดุชำรุดเเละเสื่อมสภาพ (งานเงินทุน) จำนวน ๙ รายการ 07/02/2562 5,178.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
770 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเเผนรายประมาณการเเผนงานยุทธศาสตร์สร้าง เสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอานวยความ ปลอดภัยเเขวงทางหลวงเพชรบุรี (ปริมาณงาน ๑๐ เเห่ง)(๑ 05/02/2562 4,338,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
771 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ส่งประกาศยกเลิกขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) ชำรุด เลขที่ พบ.(ท)4/2562 ลงวันที่ 11 มกราคม 2562 05/02/2562 11,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
772 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ส่งประกาศยกเลิกขายทอดตลาด เลขที่ พบ.(ท)4/2562 ลงวันที่ 11 มกราคม 2562 05/02/2562 11,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 766 ถึง 772 จาก 772 รายการ