วิสัยทัศน์ :
title
แขวงทางหลวงเพชรบุรี
phetchaburi highways district.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
751 แขวงทางหลวงเพชรบุรี จ้างเหมาปรับปรุงทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข ๔ (๐๕๐๓) ตอน สระพระ - ห้วยทรายใต้ ระหว่าง กม. ๑๙๓+๓๐๐ - กม.๑๘๓+๓๕๐ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2562 495,586.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
752 แขวงทางหลวงเพชรบุรี จ้างเหมาเปลี่ยน Barrier คอนกรีต ขนาด ๐.๘๐ x ๒.๐๐ ม. จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2562 13,494.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
753 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหน่วยไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2562 16,512.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
754 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อสำรองจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ของแขวงทางหลวงเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2562 217,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
755 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ประกาศผลประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 4 0501 ตอน สระพัง - เขาวัง ระหว่าง กม.134+600 - กม.135+125 และ กม.138+975 - กม.140+895 ปริมาณงาน 2.445 กม. 19/03/2562 4,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
756 แขวงทางหลวงเพชรบุรี วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของสถานีตรวจสอบน้ำหนัก (ขาออก) 19/03/2562 11,008.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
757 แขวงทางหลวงเพชรบุรี วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหน่วยงานปรับซ่อม 19/03/2562 10,976.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
758 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ผลิต ติดตั้งป้ายง่วงจอดพัก ช่วงเทศกาล ในทางหลวงหมายเลข ๔ (๐๕๐๑-๐๕๐๓) ระหว่าง กม.๑๓๔+๕๘๗ - กม.๒๑๐+๑๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2562 105,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
759 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ประกวดราคาจ้าง กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0501 ตอน สระพัง – เขาวัง, ตอนควบคุม 0502 ตอน เขาวัง – สระพระ ระหว่าง กม 15/03/2562 980,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
760 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ประกวดราคาจ้าง กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0501 ตอน สระพัง – เขาวัง, ตอนควบคุม 0502 ตอน เขาวัง – สระพระ ระหว่าง กม 15/03/2562 980,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
761 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ประกวดราคาจ้าง กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานอำนวย ความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0501 ตอน สระพัง – เขาวัง, ตอนควบคุม 0502 ตอน เขาวัง – 11/03/2562 980,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
762 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการกิจกรรมอำนวยการเเละสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง (งบลงทุน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัยเเละส 08/03/2562 800,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
763 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0501 ตอน สระพัง – เขาวัง ระหว่าง กม.134+600 – กม.135+125 และ กม.138+975 – กม.140+89 05/03/2562 4,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
764 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ประกวดราคาจ้าง แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0501 ตอน สระพัง – เขาวัง ระหว่าง กม.134+600 – กม.135+125 และ กม.138+975 – กม.140+89 26/02/2562 4,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
765 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ประกวดราคาจ้าง แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0501 ตอน สระพัง – เขาวัง ระหว่าง กม.134+600 – กม.135+125 และ กม.138+975 – กม.140+89 26/02/2562 4,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 751 ถึง 765 จาก 772 รายการ