วิสัยทัศน์ : " บำรุงรักษาทางหลวงเป็นระบบมาตราฐาน รองรับระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน "
ข่าวสารทางหลวง

 

25 พ.ค.
title
ร่วมให้สัมภาษณ์และลงพื้นที่ถ่ายทำ “รายการสถานีปลอดภัย” ทางช่อง 7HD.

นายนรงฤทธิ์ พรหมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ ผาใต้ หัวหน้าหมวดทางหลวงบางสะพาน และนายสุพจน์ เสริมทรัพย์ หัวหน้าหมวดทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ ร่วมให้สัมภาษณ์ และ ลงพื้นที่ถ่ายทำ “รายการสถานีปลอดภัย” ออกอากาศทางช่อง 7HD ทุกวันพฤหัสบดี โดยจะนำเสนอการดำเนินการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริเวณสามแยกบางสะพาน เพื่อลดอุบัติเหตุและการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมี นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมด้วยตัวแทนจากอำเภอบางสะพาน สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถานีตำรวจภูธรบางสะพาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด สาขาประจวบคีรีขันธ์ และหน่วยกู้ภัยทางหลวงบางสะพาน ร่วมให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ด้วย

 

 

02 เม.ย.
title
โครงการงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทล.3218 ตอน หัวหิน - โป่งแย้ ระหว่าง กม.7+750 - กม.9+750

โครงการงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 3218 ตอน หัวหิน - โป่งแย้ ระหว่าง กม.7+750 - กม.9+750 ช่วงบ้านหนองขอน ทางหลวงหมายเลข 3218 เป็นเส้นทางสายรองที่ใช้ในการเดินทาง การขนส่งและการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อีกทั้งเส้นทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมาย เช่น วัดห้วยมงคล น้ำตกป่าละอูเป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในเวลาเร่งด่วน ทำให้เกิดปัญหาความล่าช้า ในการเดินทาง และยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องขยายทางจราจร ขยายสะพาน คสล. ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ก่อสร้างทางเท้าและศาลาที่พักผู้โดยสาร พร้อมทั้งติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เพื่อให้ผู้ใช้ทางทั้งในบริเวณพื้นที่โครงการและนอกพื้นที่เดินทางได้สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) ให้ความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างยิ่ง เพื่อให้การดำเนินการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน แต่จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) จึงไม่สามารถจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการพร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนได้ แขวงทางหลวงฯ ขอประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook และจะดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รูปแบบโครงการในพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าว ขอความร่วมมือจากท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว โดยการตอบแบบประเมินออนไลน์ผ่านการแสกน QR CODE เพื่อรวบรวมความเห็นของท่านและนำไปปรับปรุงการดำเนินการต่อไป ติดต่อสอบถามได้ที่ แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) 032-511223

วีดีทัศน์
title
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
.
.