วิสัยทัศน์ : " บำรุงรักษาทางหลวงเป็นระบบมาตราฐาน รองรับระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน "
ข่าวสารทางหลวง

 

22 ก.ย.
title
โครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน สำหรับโครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง (บริเวณแยกยางชุม)

แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) นำโดย นายนรงฤทธิ์ พรหมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) ,นายพรเทพ ธีระกุล ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ และนายพลายุทธ์ บุตรเจียมใจ หัวหน้าหมวดทางหลวงปราณบุรี ดำเนินการจัดทำโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน สำหรับโครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน วังยาว - หนองหมู ที่กม.276+120 บริเวณแยกยางชุม ซึ่งได้เชิญผู้นำชุมชน ,ผู้แทนหน่วยงานรัฐและเอกชนและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังรูปแบบและการดำเนินงานก่อสร้าง ดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

วีดีทัศน์
title
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
.
.