วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวสารทางหลวง

 

 

02 ธ.ค.
title
ขอเชิญประชาชนสองข้างทางและประชาชนผู้ใช้เส้นทาง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก

ขอเชิญประชาชนสองข้างทางและประชาชนผู้ใช้เส้นทาง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการประชาสัมพันธ์ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบ่อ - ท่าทอง กม.8+000 – กม.54+700 ด้านขวาทาง(เป็นตอนๆ) ระยะทาง 42.500 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ 720,000,000.- บาท ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งตะโก ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

 

02 ธ.ค.
title
ขอเชิญประชาชนสองข้างทางและประชาชนผู้ใช้เส้นทาง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ขอเชิญประชาชนสองข้างทางและประชาชนผู้ใช้เส้นทาง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 327 ตอนควบคุม 0100 ตอน สี่แยกปฐมพร - แยกหมอเล็ก ระหว่าง กม. 0+358 – กม. 5+500 ด้านซ้ายทาง (เป็นตอนๆ) ระยะทางรวม 5.142 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ 44,880,000.- บาท ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลวังไผ่ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

วีดีทัศน์
title
Q&A รถชนทรัพย์สินในเขตทางเสียหายใครรับผิดชอบ?
Q&A อยากทำทางเชื่อมเข้าออกบ้านต้องทำอย่างไร ?
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก