วิสัยทัศน์ :
title
แขวงทางหลวงเพชรบุรี
phetchaburi highways district.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 30/07/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และ การท่องเที่ยวกิจกรรม งานติดตั้งไฟฟ้าเเสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน สระพัง - เขาวัง ระหว่าง กม.๑๔๐+๘๙๕ – กม.๑๔๒+๖๑๕ เเละ กม.๑๔๔+๐๐๕- กม.๑๔๕+๐๔๕ ปริมาณงาน ๖๗ ต้น ระยะทางรวม ๒.๗๖๐ กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 02/07/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี แผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน เขาวัง - สระพระ ระหว่าง กม.๑๖๒+๓๐๐ - กม.๑๖๓+๑๒๐ LT. ปริมาณงาน ๐.๘๒๐ กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 02/07/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี แผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน สระพัง - เขาวัง ระหว่าง กม.๑๓๖+๔๗๐ - กม.๑๓๗+๕๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑.๐๓๐ กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 07/02/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี แผนรายประมารการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง (งบลงทุน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของแขวงทางหลวงเพชรบุรี ทางหลวงหมายเลข ๓๕๒๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนทางเข้าเมืองเพชรบุรี ที่ กม.๑+๖๔๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ