วิสัยทัศน์ :
title
แขวงทางหลวงเพชรบุรี
phetchaburi highways district.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 07/09/2564 แขวงทางหลวงเพชรบุรี าง ฃครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางสายหลักด้านอุปกรณ์ความปลอดภัย งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๔ ตอนเขาตะเครา – ท่าเเลง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 07/09/2564 แขวงทางหลวงเพชรบุรี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางสายรองด้านอุปกรณ์ความปลอดภัย งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๗ ตอน เขื่อนเพชร – บางกุฬา เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 07/09/2564 แขวงทางหลวงเพชรบุรี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางสายหลักด้านอุปกรณ์ความ ปลอดภัย งานไฟฟ้าเเสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๗ ตอน ชะอำ – วังโบสถ์ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 07/09/2564 แขวงทางหลวงเพชรบุรี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางสายหลักด้านอุปกรณ์ความปลอดภัย งานไฟฟ้าเเสงสว่างเเละไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน สระพระ – ห้วยทรายใต้ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 07/09/2564 แขวงทางหลวงเพชรบุรี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางสายรองด้านอุปกรณ์ความปลอดภัย งานไฟฟ้าเเสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๔๑๐ ตอน เขื่อนเพชร – ห้วยโสก เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 07/09/2564 แขวงทางหลวงเพชรบุรี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางสายหลักด้านอุปกรณ์ความปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าเเสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เขาวัง – สระพระ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 07/09/2564 แขวงทางหลวงเพชรบุรี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางสายรองด้านอุปกรณ์ความปลอดภัย งานไฟฟ้าเเสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๙ ตอน หนองควง – หนองหญ้าปล้อง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 07/09/2564 แขวงทางหลวงเพชรบุรี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางสายหลักด้านอุปกรณ์ความปลอดภัย งานไฟฟ้าเเสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน สระพระ – ห้วยทรายใต้ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 07/09/2564 แขวงทางหลวงเพชรบุรี โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงสู่เเหล่งท่องเที่ยว งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๑๐ ตอนเขื่อนเพชร - ห้วยโสก เเละทางหลวงหมายเลข ๓๖๑๙ ตอนอ่างเก็บน้ำห้วยผาก – ยางชุม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 07/09/2564 แขวงทางหลวงเพชรบุรี โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงสู่เเหล่งท่องเที่ยว งานเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๓๒ ตอน หินลาด – เขื่อนแก่งกระจาน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 22 รายการ