วิสัยทัศน์ :
title
แขวงทางหลวงเพชรบุรี
phetchaburi highways district.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุชำรุดเเละเสื่อมสภาพ (งานเงินทุนฯ) จำนวน 3 รายการ 18/11/2562 18/11/2562 พบ.(ท)2/2563 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
2 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุชำรุดเเละเสื่อมสภาพ (งานเงินทุนฯ) จำนวน ๖ รายการ 18/11/2562 18/11/2562 พบ.(ท)1/2563 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด โครงการวางท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 12/09/2562 12/09/2562 eb-พบ.46/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน พื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด โครงการวางท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 12/09/2562 12/09/2562 eb-พบ.45/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด โครงการวางท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 ตำบล บ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 12/09/2562 12/09/2562 eb-พบ.43/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน พื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด โครงการวางท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 12/09/2562 12/09/2562 eb-พบ.43/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าเเสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน สระพัง - เขาวัง ระหว่าง กม.๑๔๐+๘๙๕ - กม.๑๔๒+๖๑๕ เเละ กม.๑๔๔+๐๐๕- กม.๑๔๕+๐๔๕ ปริมาณงาน ๖๗ ต้น ระยะทางรวม ๒.๗๖๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/08/2562 14/08/2562 eb-พบ.42/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
8 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๒ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอนสระพระ-ห้วยทรายใต้ ระหว่าง กม.๑๘๓+๖๕๐ - กม.๑๘๔+๒๑๕ LT. ปริมาณงาน ๘,๕๐๖ SQ.M. 30/07/2562 30/07/2562 eb-พบ.41/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
9 การ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน เขาวัง - สระพระ ระหว่าง กม.๑๖๒+๓๐๐ - กม.๑๖๓+๑๒๐ LT. ปริมาณงาน ๐.๘๒๐ กม. 30/07/2562 30/07/2562 eb-พบ.40/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
10 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน สระพัง - เขาวัง ระหว่าง กม.๑๓๖+๔๗๐ - กม.๑๓๗+๕๐๐ RT. ปริมาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/07/2562 30/07/2562 eb-พบ.39/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
11 ประกวดราคาจ้าง กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0501 ตอน สระพัง – เขาวัง, ตอนควบคุม 0502 ตอน เขาวัง – สระพระ ระหว่าง กม 15/03/2562 15/03/2562 eb-พบ.38/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0501 ตอน สระพัง – เขาวัง ระหว่าง กม.134+600 – กม.135+125 และ กม.138+975 – กม.140+89 05/03/2562 05/03/2562 eb-พบ.37/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
13 ประกวดราคาจ้าง แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0501 ตอน สระพัง – เขาวัง ระหว่าง กม.134+600 – กม.135+125 และ กม.138+975 – กม.140+89 26/02/2562 26/02/2562 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง (งบลงทุน) ปี 2562 งานปรับปรุงอาคาร ที่ทำการ อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 3528 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเข้าเมืองเพชรบุรี ที่ กม.1+640 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/02/2562 25/02/2562 eb-พบ.36/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
15 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุชำรุดเเละเสื่อมสภาพ (งานเงินทุน) จำนวน ๙ รายการ 07/02/2562 07/02/2562 พบ.(ท)5/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 รายการ