วิสัยทัศน์ :
title
แขวงทางหลวงเพชรบุรี
phetchaburi highways district.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี ๒๕๖๓ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันเเละเเก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๐๐ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน สระพัง - เขาวัง ระหว่าง กม.๑๓๔+๕๘๗ - กม.๑๕๗+๓๑๒ LT.,RT. เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน ๑ เเห่ง (๑,๖๑๖ M.) 10/04/2563 eb-พบ.41/2563 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
2 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี ๒๕๖๓ งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันเเละเเก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๘๐๐ งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน สระพัง - เขาวัง ตอน ๗ ระหว่าง กม.๑๕๖+๗๐๐ - กม.๑๕๘+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ เเห่ง 10/04/2563 eb-พบ.41/2563 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
3 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงแก่งกระจาน (1 หลัง) ทางหลวงหมายเลข 3619 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างเก็บน้ำห้วยผาก- ยางชุม ระหว่างกม.0+100 ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 eb-พบ.40/2563 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
4 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ3 - 6) หมวดทางหลวงชะอำ (1 หลัง) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0503 ตอน สระพระ–ห้วยทรายใต้ ที่ กม.185+785 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง 09/04/2563 eb-พบ.39/2563 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
5 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงเขาย้อย (1 หลัง) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0501 ตอน สระพัง – เขาวัง ที่ กม.136+112 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง 09/04/2563 eb-พบ.38/2563 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
6 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงชะอำ (1 หลัง ) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0503 ตอนสระพระ – ห้วยทรายใต้ ที่ กม.185+785 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง 09/04/2563 eb-พบ.37/2563 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
7 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเขาย้อย (1 หลัง) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0501 ตอน สระพัง – เขาวัง ที่ กม .136+112 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง 09/04/2563 eb-พบ.36/2563 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
8 กิจกรรมอำนวยการเเละสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเเละสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการเเละชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงแก่งกระจาน ทางหลวงหมายเลข ๓๖๑๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อ่างเก็บน้ำห้วยผาก - ยางชุม ที่ กม.๐+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ หลัง 07/04/2563 eb-พบ.40/2563 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
9 งานไฟฟ้าเเสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนหนองควง - หนองหญ้าปล้อง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕+๙๕๐ - กม.๗+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ เเห่ง (๔๕ EACH) 01/04/2563 eb-พบ.35/2563 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
10 งานไฟฟ้าเเสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน เขาวัง - สระพระ ตอน ๗ ระหว่าง กม.๑๗๔+๗๔๕ - กม.๑๗๕+๙๕๕ ปริมาณงาน ๑ เเห่ง (๒๘ EACH) 01/04/2563 eb-พบ.34/2563 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
11 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๕๑๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอนพุสวรรค์ - ยางชุม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๑+๕๕๐ - กม.๖๓+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ เเห่ง (๒๙๓.๘๕ SQ.M.) 01/04/2563 eb-พบ.33/2563 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
12 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑, ๐๕๐๒, ๐๕๐๓ ตอน สระพัง - เขาวัง, เขาวัง - สระพระ, สระพระ - ห้วยทรายใต้ ปริมาณงาน ๑๔ แห่ง 01/04/2563 eb-พบ.32/2563 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
13 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน เขาวัง - สระพระ ระหว่าง กม.๑๗๐+๑๕๓ - กม.๑๗๑+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ เเห่ง 01/04/2563 eb-พบ.31/2563 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
14 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๕๒๐๐ งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หนองควง - หนองหญ้าปล้อง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๐+๓๗๐ - กม.๑๒+๑๐๐ ปริมาณงาน ๒๐,๕๕๐.๐๐ SQ.M. 01/04/2563 eb-พบ.30/2563 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
15 งานปรับปรุง ผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน เขาวัง - สระพระ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๖๐+๗๖๕ - กม.๑๖๒+๑๖๐ เเละ กม.๑๖๓+๐๒๐ - กม.๑๖๓+๗๕๕ LT.ปริมาณงาน ๓๑,๖๕๕.๐๐ SQ.M. 01/04/2563 eb-พบ.29/2563 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 59 รายการ