วิสัยทัศน์ :
title
แขวงทางหลวงเพชรบุรี
phetchaburi highways district.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (รถตำรวจทางหลวง) ชำรุด จำนวน 2 รายการ เลขที่ พบ.(ท)3/2564 27/09/2564 พบ.(ท)3/2564 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
2 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (รถตำรวจทางหลวง) ชำรุด จำนวน 2 รายการ เลขที่ พบ.(ท)2/2564 27/09/2564 พบ.(ท)2/2564 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
3 งานไฟสัญญาณจราจร หมายเลข ๓๕๑๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ห้วยศาลา - หนองหญ้าปล้อง 25/08/2564 eb-พบ.36/2564 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
4 งานไฟสัญญาณจราจรหมายเลข 3510 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยศาลา – หนองหญ้าปล้อง 24/08/2564 eb-พบ.35/2564 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
5 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 8 รายการ 05/04/2564 พบ.(ท)1/2564 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
6 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0503 ตอน สระพระ - ห้วยทรายใต้ ตอน 1 ระหว่าง กม.176+294 - กม.210+167 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/12/2563 eb-พบ.29/2564 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
7 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 3510 ตอนควบคุม 0201 ตอน หนองหญ้าปล้อง – พุสวรรค์ ทางหลวงหมายเลข 3510 ตอนควบคุม 0202 ตอนพุสวรรค์ – ยางชุม ระหว่างกม.25+921 – กม.37+785 และ กม.37+785 – กม.54+880 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/12/2563 eb-พบ.28/2564 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
8 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓๔๑๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขื่อนเพชร-ห้วยโสก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๐+๖๘๕ - กม.๔๑+๒๖๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๕๘๐ M.) 03/12/2563 eb-พบ.27/254 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
9 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0501 ตอนสระพัง - เขาวัง ระหว่าง กม.137+832 – กม.150+780 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/12/2563 eb-พบ.26/2564 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
10 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 37 ตอนควบคุม 0100 ตอนชะอำ – วังโบสถ์ ระหว่าง กม.19+678 – กม.20+930 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/12/2563 eb-พบ.25/2564 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
11 งานไฟสัญญาณจราจร หมายเลข 3510 ตอนควบคุม 0100 ตอนห้วยศาลา – หนองหญ้าปล้อง ที่ กม.14+880 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/12/2563 eb-พบ.24/2563 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
12 งานไฟสัญญาณจราจร หมายเลข 3203 ตอนควบคุม 0100 ทางเข้าโครงการพระราชประสงค์หุบกะพง ที่ กม.0+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/12/2563 eb-พบ.23/2564 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
13 โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0502 ตอน เขาวัง - สระพระ ตอน 1 ระหว่าง กม.156+692 - กม.162+206 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 2,512 M.) 30/11/2563 eb-พบ.22/2564 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
14 งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน สระพระ - ห้วยทรายใต้ ที่ กม.๒๐๕+๐๖๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 27/11/2563 eb-พบ.21/2564 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
15 งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน สระพระ - ห้วยทรายใต้ ที่ กม.๒๐๕+๐๖๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 30/11/2563 eb-พบ.21/2564 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 97 รายการ