วิสัยทัศน์ :
title
แขวงทางหลวงเพชรบุรี
phetchaburi highways district.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/09/2562 23/09/2562 eb-พบ.46/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/09/2562 23/09/2562 eb-พบ.45/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
3 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 23/09/2562 23/09/2562 eb-พบ.44/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/09/2562 23/09/2562 eb-พบ.43/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหน่วยงานอำนวยความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2562 23/09/2562 338/35/681/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหน่วยงานไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2562 23/09/2562 338/35/682/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
7 จ้างเหมางานบำรุงรักษาต้นไม้ ในทางหลวงหมายเลข ๓๗ ตอน ชะอำ - วังโบสถ์ ระหว่าง กม.๑๖+๐๐๐ - กม.๑๗+๕๐๐ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2562 20/09/2562 338/-/678/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
8 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในสำนักงาน ของแขวงทางหลวงเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2562 20/09/2562 338/40/677/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
9 ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในงานขุดลอกทางระบายน้ำ ในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงเขาย้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2562 30/08/2562 338/35/650/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหมวดทางหลวงเขาย้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2562 30/08/2562 338/35/649/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
11 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้เกรดเกลี่ยวัชพืชบนไหล่ทางและผิวจราจร ในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงแก่งกระจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2562 30/08/2562 338/35/648/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหมวดทางหลวงแก่งกระจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2562 30/08/2562 338/35/647/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
13 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหมวดทางหลวงชะอำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2562 30/08/2562 338/35/646/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ เพื่อเททับสายเมนใต้ดินไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔ (๐๕๐๓) ตอน สระพระ - ห้วยทรายใต้ ระหว่าง กม.๒๐๙+๒๐๐ - กม.๒๐๙+๓๐๐ บริเวณเกาะกลางหน้าอุโมงค์หัวหิน ในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2562 29/08/2562 338/60/645/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ เพื่อสำรองจ่ายให้กับหน่อยงานต่างๆ ของแขวงทางหลวงเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2562 29/08/2562 338/40/644/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 218 รายการ