วิสัยทัศน์ :
title
แขวงทางหลวงเพชรบุรี
phetchaburi highways district.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๓๐๐ ลิตร เพื่อใช้ในงานตัดหญ้า สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงชะอำ 18/10/2564 338/35/11/2565 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
2 ซื้อแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๒๐๐ ลิตร เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหมวดทางหลวงแก่งกระจาน 18/10/2564 338/35/10/2565 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
3 จ้างเหมาเปลี่ยนแผ่นการ์ดเรล จำนวน ๕ แผ่น, เปลี่ยนแผ่นปิดหัวการ์ดเรล จำนวน ๒ แผ่น, เปลี่ยนเสาการ์ดเรล จำนวน ๖ ต้น และเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน ๖ ชุด พร้อมค่าใช้จ่ายอื่นๆ สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงเขาย้อย จำนวน ๑ งาน 15/10/2564 338/-/9/2565 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
4 ซื้อถังควบคุมการจราจร ระหว่างก่อสร้างสำหรับทางหลวง (สีส้ม) จำนวน ๑๐๐ ใบ เพื่อใช้สำรองจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ของแขวงทางหลวงเพชรบุรี 15/10/2564 338/60/8/2565 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหมวดทางหลวงท่ายาง และหมวดทางหลวงแก่งกระจาน 14/10/2564 338/35/6/2565 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
6 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้งานจัดทำแผนประจำปี ของงานแผนงาน 14/10/2564 338/85/5/2565 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ และงานขุดลอกทางระบายน้ำ ของหมวดทางหลวงเขาย้อย 12/10/2564 338/35/3/2565 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ และงานขุดลอกทางระบายน้ำ ของหมวดทางหลวงเขาย้อย 12/10/2564 338/35/3/2565 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
9 ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๔๐๐ ลิตร เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหมวดทางหลวงชะอำ 12/10/2564 338/35/2/2565 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
10 จ้างเหมางานตัดแต่งกิ่งไม้ ทางหลวงหมายเลข ๔ (๐๕๐๒) ตอนเขาวัง - สระพระ ที่ กม.๑๕๗+๓๐๐ - กม.๑๖๖+๒๐๐ สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงท่ายาง จำนวน ๒๑๑ ต้น 11/10/2564 338/-/1/2565 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
11 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยว งานเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 3432 ตอน หินลาด – เขื่อนแก่งกระจาน 27/09/2564 ค-พบ.46/2564 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางสายรองด้านอุปกรณ์ความปลอดภัย งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3187 ตอนเขื่อนเพชร – บางกุฬา 27/09/2564 ค-พบ.45/2564 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางสายหลักด้านอุปกรณ์ความปลอดภัย งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3204 ตอน เขาตะเครา – ท่าแลง 27/09/2564 ค-พบ.442564 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
14 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางสายหลักด้านอุปกรณ์ความปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เขาวัง - สระพระ 27/09/2564 ค-พบ.43/2564 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
15 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางสายรองด้านอุปกรณ์ความปลอดภัย งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3410 ตอน เขื่อนเพชร - ห้วยโสก 27/09/2564 ค-พบ.42/2564 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 566 รายการ