วิสัยทัศน์ :
title
แขวงทางหลวงเพชรบุรี
phetchaburi highways district.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานติดตั้งไฟฟ้าเเสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน สระพัง - เขาวัง ระหว่าง กม.๑๔๐+๘๙๕ - กม.๑๔๒+๖๑๕ เเละ กม.๑๔๔+๐๐๕- กม.๑๔๕+๐๔๕ ปริมาณงาน ๖๗ ต้น ระยะทางรวม ๒.๗๖๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/08/2562 06/08/2562 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และ การท่องเที่ยวกิจกรรม งานติดตั้งไฟฟ้าเเสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน สระพัง - เขาวัง ระหว่าง กม.๑๔๐+๘๙๕ – กม.๑๔๒+๖๑๕ เเละ กม.๑๔๔+๐๐๕- กม.๑๔๕+๐๔๕ ปริมาณงาน ๖๗ ต้น ระยะทางรวม ๒.๗๖๐ กม. 06/08/2562 06/08/2562 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
3 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน สระพัง - เขาวัง ระหว่าง กม.๑๓๖+๔๗๐ - กม.๑๓๗+๕๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑.๐๓๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) 23/07/2562 23/07/2562 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
4 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอนสระพระ-ห้วยทรายใต้ ระหว่าง กม.๑๘๓+๖๕๐ - กม.๑๘๔+๒๑๕ LT. ปริมาณงาน ๘,๕๐๖ SQ.M. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/07/2562 23/07/2562 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
5 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน เขาวัง - สระพระ ระหว่าง กม.๑๖๒+๓๐๐ - กม.๑๖๓+๑๒๐ LT. ปริมาณงาน ๐.๘๒๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/07/2562 23/07/2562 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
6 ประกวดราคาจ้าง กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานอำนวย ความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0501 ตอน สระพัง – เขาวัง, ตอนควบคุม 0502 ตอน เขาวัง – 11/03/2562 11/03/2562 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
7 ประกวดราคาจ้าง แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0501 ตอน สระพัง – เขาวัง ระหว่าง กม.134+600 – กม.135+125 และ กม.138+975 – กม.140+89 26/02/2562 26/02/2562 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ