วิสัยทัศน์ :
title
แขวงทางหลวงเพชรบุรี
phetchaburi highways district.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมอำนวยการเเละสนับสนุน การพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการเเละระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงท่ายาง แขวงทางหลวงเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 15/10/2564 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
2 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงสู่เเหล่งท่องเที่ยว งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๑๐ ตอนเขื่อนเพชร - ห้วยโสก 15/09/2564 ค-พบ.41/2564 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางสายรองด้านอุปกรณ์ความปลอดภัย งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3349 ตอนหนองควง – หนองหญ้าปล้อง 15/09/2564 ค-พบ.40/2564 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางสายหลักด้านอุปกรณ์ความปลอดภัย งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 37 ตอน ชะอำ - วังโบสถ์ 15/09/2564 ค-พบ.39/2564 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางสายหลักด้านอุปกรณ์ความปลอดภัย งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระพระ - ห้วยทรายใต้ 14/09/2564 ค-พบ.37/2564 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางสายหลักด้านอุปกรณ์ความปลอดภัย งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระพระ - ห้วยทรายใต้ 14/09/2564 ค-พบ.38/2564 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
7 งานไฟสัญญาณจราจร หมายเลข 3510 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยศาลา – หนองหญ้าปล้อง 25/08/2564 eb-พบ.36/2564 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
8 งานไฟสัญญาณจราจร หมายเลข ๓๕๑๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ห้วยศาลา - หนองหญ้าปล้อง 25/08/2564 eb-พบ.36/2564 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
9 งานไฟสัญญาณจราจรหมายเลข 3510 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยศาลา – หนองหญ้าปล้อง 24/08/2564 eb-พบ.35/2564 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
10 งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน สระพระ - ห้วยทรายใต้ ที่ กม.๒๐๕+๐๖๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 30/11/2563 eb-พบ.21/2564 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
11 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ชะอำ - วังโบสถ์ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๓+๔๐๔ - กม.๑๖+๓๖๘ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ( ๕,๘๖๔ M.) 11/11/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
12 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ชะอำ - วังโบสถ์ ตอน ๑๒ ระหว่าง กม.๓+๗๔๔ - กม.๖+๔๗๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๕,๔๕๖ M.) 11/11/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
13 งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนหนองควง - หนองหญ้าปล้อง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๖ + ๐๐๐ - กม.๑๘ + ๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๔,๙๙๐ ตร.ม.) 10/11/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
14 งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หนองควง - หนองหญ้าปล้อง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๒+๑๐๐ - กม.๑๔+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๒,๙๐๕ SQ.M.) 10/11/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
15 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๙๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขื่อนเพชร - เขื่อนแก่งกระจาน ที่ กม.๑๐+๘๐๐ ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/11/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 76 รายการ