วิสัยทัศน์ :
title
แขวงทางหลวงเพชรบุรี
phetchaburi highways district.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหน่วยงานอำนวยความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2562 23/09/2562 338/35/681/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
2 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด โครงการวางท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 12/09/2562 12/09/2562 eb-พบ.46/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
3 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด โครงการวางท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 12/09/2562 12/09/2562 eb-พบ.45/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
4 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด โครงการวางท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 ตำบล บ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 12/09/2562 12/09/2562 eb-พบ.44/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
5 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด โครงการวางท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 12/09/2562 12/09/2562 eb-พบ.43/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และ การท่องเที่ยวกิจกรรม งานติดตั้งไฟฟ้าเเสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน สระพัง - เขาวัง ระหว่าง กม.๑๔๐+๘๙๕ –กม.๑๔๒+๖๑๕ เเละ กม.๑๔๔+๐๐๕- กม.๑๔๕+๐๔๕ ปริมาณงาน ๖๗ ต้น ระยะทางรวม ๒.๗๖๐ กม. 06/08/2562 06/08/2562 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้บริการเครื่องจักรฯ ของแขวงทางหลวงเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2562 10/07/2562 338/35/549/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้กับเครื่องเลื่อยไม้ในงานตัดแต่งกิ่งไม้ ในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงแก่งกระจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2562 06/07/2562 338/60/539/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
9 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ พร้อมทำความสะอาด และเติมน้ำยา จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2562 05/07/2562 338/-/535/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหน่วยไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2562 31/05/2562 338/35/472/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
11 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ เพื่อบริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ สถานีตรวจสอบน้ำหนักเพชรบุรี (ขาออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2562 30/05/2562 338/35/467/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานบำรุงปกติ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ของหมวดทางหลวงชะอำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2562 28/05/2562 338/35/465/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
13 ประกวดราคาจ้าง กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0501 ตอน สระพัง – เขาวัง, ตอนควบคุม 0502 ตอน เขาวัง – สระพระ ระหว่าง กม 15/03/2562 15/03/2562 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
14 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างกิจกรรมงานไฟฟ้าเเสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0501 ตอนสระพัง- เขาวัง ระหว่าง กม.134+600 - กม.135+125 เเละ กม.138+975 - กม.140+895 ปริมาณงาน 60 ต้น ระยะทางรวม 2.445 กม. 26/02/2562 26/02/2562 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
15 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างกิจกรรมงานไฟฟ้าเเสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0501 ตอนสระพัง- เขาวัง ระหว่าง กม.134+600 - กม.135+125 เเละ กม.138+975 - กม.140+895 ปริมาณงาน 60 ต้น ระยะทางรวม 2.445 กม. 26/02/2562 08/02/2562 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 รายการ