วิสัยทัศน์ :
title
แขวงทางหลวงเพชรบุรี
phetchaburi highways district.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานไฟสัญญาณจราจร หมายเลข ๓๕๑๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ห้วยศาลา – หนองหญ้าปล้อง 25/08/2564 eb-พบ.35/2564 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
2 ส่งประกาศยกเลิกขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) ชำรุด เลขที่ พบ.(ท)4/2562 ลงวันที่ 11 มกราคม 2562 05/02/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ