วิสัยทัศน์ :
title
แขวงทางหลวงเพชรบุรี
phetchaburi highways district.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ส่งประกาศยกเลิกขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) ชำรุด เลขที่ พบ.(ท)4/2562 ลงวันที่ 11 มกราคม 2562 05/02/2562 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ