วิสัยทัศน์ :
title
แขวงทางหลวงเพชรบุรี
phetchaburi highways district.
แสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ลงวันที่ 24/07/2562

วันนี้ (วันพุธ ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนที ขวัญแพ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรีได้นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าพิธีถวายสัตย์ปฎิณาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หน้าบริเวณพิธีตรงจุดหน้าโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ สำนักงานแขวงทางหลวงเพชรบุรี พร้อมนี้ ได้นำคณะร่วมปลูกต้นทองอุไร จำนวน ๓๕๐ ต้น ในทางหลวงหมายเลข ๓๑๗๗ ตอนเพชรบุรี – หาดเจ้าสำราญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒


'